Αφίσες - Κάρτες

Αφίσες - Κάρτες

Πίνακες παγκόσμιας αναγνώρισης, χρώμα, διακόσμηση, κουλτούρα, τέχνη σε μία γκάμα. Οι αφίσες VA-CO που ο αριθμός τους ξεπερνάει τα 10.000 θέματα, δίνουν την οικονομική λύση στη διακόσμηση του τοίχου. Οι επιλογές είναι αμέτρητες. Αφίσες των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού όπως PGM ART WORLD, TOP ART , ART IN MOTION, EUROGRAPHICS, PLATIN ART, κ.ά βρίσκονται στον εκθεσιακό μας χώρο. Επίσης, επεξεργάζονται στο ξύλο και στο μουσαμά (βλ. Καμβάδες, ΒΟΧ ΣΑΓΡΕ, κ.λ.π.)

Pop & Op Art (2)

Πίνακες των θρυλικων Andy Warhol, Roy Lichtenstein κ.ά, από τη δεκαετία των 70's.

Pop & Op Art

CAR937.jpg

Διάσταση: 80 x 56
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (3 votes)
Διαδώστε το:

AM580.jpg

Διάσταση: 70 X 50
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

AN1010.jpg

Διάσταση: 80 X 60
Gallery:
Rating:
2.5/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

BE03.jpg

Διάσταση: 80 X 60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

BOC27.jpg

Διάσταση: 80 X 60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

CFS23.jpg

Διάσταση: 81 X 68
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

CM881.jpg

Διάσταση: 80 X 60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

CM960.jpg

Διάσταση: 95 X 95
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

EDE01.jpg

Διάσταση: 60 X 80
Gallery:
Rating:
3.5/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

EH1868.jpg

Διάσταση: 80 X 60
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

EM16.jpg

Διάσταση: 40 X 50
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

FH9781.jpg

Διάσταση: 70 X 90
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

GB1016.jpg

Διάσταση: 30 X 24
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

GB1019.jpg

Διάσταση: 24 X 30
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

GF95.jpg

Διάσταση: 70 X 70
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

GK30.jpg

Διάσταση: 50 X 70
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

GK107.jpg

Διάσταση: 100 X 70
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

GK407.jpg

Διάσταση: 68 X 68
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

HM342.jpg

Διάσταση: 80 X 60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

JM512.jpg

Διάσταση: 100 X 70
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

KHI96.jpg

Διάσταση: 33 X 100
Gallery:
Rating:
4.5/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

SBO271.jpg

Διάσταση: 100 X 50
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

KNW2912.jpg

Διάσταση: 70 X 100
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

KUZ49.jpg

Διάσταση: 76 X 61
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

LJM16.jpg

Διάσταση: 80 X 60
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

LOJ07.jpg

Διάσταση: 60 X 80
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

LOJ10.jpg

Διάσταση: 80 X60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

MAB1102.jpg

Διάσταση: 35 X 100
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

MUR23.jpg

Διάσταση: 48 X 69
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

PP2245.jpg

Διάσταση: 40 X 50
Gallery:
Rating:
4.5/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

PSH84.jpg

Διάσταση: 50 X 60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

PSH260.jpg

Διάσταση: 50 X 60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

PSK2074.jpg

Διάσταση: 35 X 100
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

RA31.jpg

Διάσταση: 136 X 65
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

ROA363.jpg

Διάσταση: 60 X 80
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

RWR8106.jpg

Διάσταση: 100 X 70
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

SD325.jpg

Διάσταση: 120 X 90
Gallery:
Rating:
3.0/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

SEG527.jpg

Διάσταση: 50 X 70
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

UP33479.jpg

Διάσταση: 70 X 70
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

WW11.jpg

Διάσταση: 127 X 100
Gallery:
Rating:
2.5/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

RWV30L.jpg

Διάσταση: 71 X 56
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

VV087.jpg

Διάσταση: 60 X 80
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

THE36.jpg

Διάσταση: 40 X 51
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

MAO64.jpg

Διάσταση: 30 X 30
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

JA8786.jpg

Διάσταση: 48 X 58
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

2438.jpg

Διάσταση: 100 X 60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

AVL1001.jpg

Διάσταση: 94 x 68
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

BLK01.jpg

Διάσταση: 86 x 100
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

ESC05.jpg

Διάσταση: 50 x 70
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

ESC022.jpg

Διάσταση: 90 x 60
Gallery:
Rating:
4.5/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

FH02.jpg

Διάσταση: 59 x 84
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

FM921.jpg

Διάσταση: 80 x 60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

GK05.jpg

Διάσταση: 41 x 86
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

GK42S.jpg

Διάσταση: 25 x 70
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

GK313.jpg

Διάσταση: 68 x 68
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

GK356.jpg

Διάσταση: 68 x 68
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

KOF1902.jpg

Διάσταση: 60 x 80
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

MOL11.jpg

Διάσταση: 70 x 70
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

RMJ98.jpg

Διάσταση: 30 x 24
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

RNM20.jpg

Διάσταση: 50 x 50
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

RNM37.jpg

Διάσταση: 30 x 60
Gallery:
Rating:
4.0/5 rating (2 votes)
Διαδώστε το:

RNM52.jpg

Διάσταση: 50 x 60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

TAO003.jpg

Διάσταση: 70 x 70
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

TDL061.jpg

Διάσταση: 80 x 60
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

TDL066.jpg

Διάσταση: 60 x 80
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

VV379.jpg

Διάσταση: 70 x 100
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το:

WK199.jpg

Διάσταση: 80 x 70
Gallery:
Rating:
5.0/5 rating (1 votes)
Διαδώστε το: